Finansieringsekspert – Økonomisk rådgivning og problemløsning.

Ønsker du/I:

At opnå banklån/kreditter

At spare penge på renteudgifter/øvrige rente omkostninger

At frigøre likviditet

At mindske tidsforbruget på forhandlinger med banker og investorer

At sikre at de bestående finansieringsløsninger er optimale

At få uvildig rådgivning der sikrer at beslutningerne bliver gennemført rigtigt, både på kort og langt sigt. Typisk aktuelt når der sker ændringer, f.eks. større investeringer, opstart af nye forretningsområder, generationsskifter, selskabsomdannelser og hvis virksomheden har udfordringer.

Jeg er finansieringsekspert og leverer økonomisk rådgivning og problemløsning

En stor del af alle ejerledere oplever at de bruger mange ressourcer i kommunikationen med deres bank og/eller investorer. Særligt i forbindelse med at der skal opnås kreditter eller at der skal forhandles om pris og vilkår.

Resultat: Den optimale løsning bliver ikke gennemført, eller bliver gennemført på dårlige vilkår og priser.

12 år som bankdirektør gør at jeg er ekspert i:

Kommunikation med banker – jeg ved hvordan bankerne tænker, også det der ikke bliver sagt. Jeg tolker mellem virksomheden og banken, så behovene bliver løst.

Optimering af finansierings løsninger i virksomheder,

Økonomisk rådgivning iøvrigt.

Der er ofte udfordringer i kommunikationen mellem kunde og bank/kreditorer. Jeg kan få parterne til at samarbejde, så der spares mange penge og tidsforbrug mindskes.
Kontakt mig for en dialog om hvor jeg kan bidrage til jeres succes eller problemløsning.

Jeg tilbyder:

    • Finansielt serviceeftersyn af virksomheder,
    • Uvildig økonomisk rådgivning ved eks. Generationsskifter, virksomhedshandler og ejendomshandler, vækst scenarier, større investeringer samt privates formueoptimering.
    • At styre forhandlinger med pengeleverandører – bank, kreditforening og andre
    • Krisehåndtering for virksomheder med anstrengt økonomi.

Det er meget vigtigt at være skarp på muligheder og trusler i sin finansielle situation. Ofte vil jeg med en kreativ vinkel kunne skabe muligheder for bedre vilkår og priser, eller forebygge negativ udvikling. Se eksempler nedenfor

Læs mere her

Kort sagt – at være den skarpe uafhængige økonomiske rådgiver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s