Om virksomheden

Tidligere beskæftigelse:

Jeg er en erfaren leder/direktør på MBA niveau, med en karriere som ansvarlig for enheder i store finansielle koncerner, samt som rådgiver af ejer ledere. Har stor erfaring indenfor topledelse, ledelsernes udfordringer, strategi, virksomhedsøkonomi, salg og rådgivning og ikke mindst – hvad skal der til for at målene nås

d.d. – 2016 Selvstændig konsulent indenfor Finansiel rådgivning, ledelses udvikling, mentoring, coaching og bestyrelsesarbejde.

2016 – 2011 Centerdirektør Køge Bugt Nykredit A/S

2011 – 2005 Regionsdirektør for Erhverv Midt-Sydsjælland Nordea A/S

d.d. – 2010 Professionelt bestyrelsesmedlem i 3 virksomheder

Bram Stål A/S

Clavis sprog og kompetence

Fonden Koloni

 

Uddannelse:

Advanced Business Development fra CFL (Toplederuddannelse)

HD Brusch up fra CBS

Uddannet coach

Lederuddannelser fra Nordea og Nykredit

Bachelor i finansiering

Kompetenceprofil:

 

Generel Ledelse

12 år som direktør

Ledelse af enheder i vækstscenarier med fokus på resultat og kundevækst

Ansvarlig for budgetlægning lokalt.

Opbygning af samarbejde med eksterne partnere.

LEAN ledelse

Samspil med ekstern produktion

Opbygning af nye organisationer

Personaleledelse

Ledelse af op til 5 ledere og 45 medarbejdere

Stor erfaring med persontypeanalyser.

Anerkendende ledelsesfilosofi.

Uddannet Coach

Sikring af medarbejdertilfredshed

Facillitering af interne og eksterne møder

Ansættelse/afskedigelse af medarbejdere

Opbygning af mødestrukturer

Forandringsledelse

Stresshåndtering

Virksomhedsøkonomi

Ansvarlig for balancer op til 16,5 mia. DKK med EBITDA på op til 75 mio. DKK

Prisforhandlinger

Har stor erfaring i analyser af virksomheders kapitalstrukturer, virksomhedsdrift samt ejerlederes styrke/svagheder.

Økonomisk styring og ledelse

Er ekspert i økonomisk styring/strategi og problemløsning især i ejerledede virksomheder, og i sammenhængen med ejerlederes privatøkonomi.

Bestyrelsesarbejde:

Har erfaring i bestyrelsers formkrav, drift og roller ift. Ledelsen, bibringer med det økonomisk/ kommercielle fokus med en kreativ kant, samt den ledelsesmæssige erfaring. Har taget supplerende bestyrelsesuddannelse. Sidder i 3 professionelle bestyrelser.

Fusioner

Har flere gange forestået interne fusioner med op til 7 forskellige afdelinger med geografisk afstand. Derefter opstart af nye enheder baseret på flytning af medarbejdere fra forskellige kulturer.

Strategi- og handlingsplaner

Udarbejdelse af strategiplaner især indenfor økonomi, go2market, salg, branding, kundevækst, personaleudvikling og netværk,

Udarbejdelse og eksekvering af kort og langsigtede handlingsplaner.

SWOT analyser

CRM

Stor erfaring i b2b rådgivning på ledelsesniveau

Opnået store resultater ved relations baseret salg.

Har arbejdet med CRM systemer til struktureret kundepleje.

 

Salg og markedsføring

Hands – on salgsopfølgning på ugebasis med månedlige performancesamtaler

Lokal markedsføring herunder sponsorater

Styring af- og deltagelse i relevante eksterne netværk

Opbygning af relationer til lokal presse og lokale meningsdannere

Sikre synlighed i markedsområdet.

Udnyttelse af input fra kunder til at fastholde stor kundetilfredshed.

Projektarbejde

Har deltaget i projektarbejde omkring effektivisering af administrative processer og projektarbejde om forbedring af interne uddannelser.

Compliance

Har styret implementeringen af nye strenge compliancekrav i finanssektoren.

Undervisning

Trænet underviser, har bl.a. undervist i lederens dilemmaer, strategi i smv virksomheder, personlig udvikling, brugen af DISC profiler, salgstræning, regnskabsanalyse, finansieringsstrukturer, rekonstruktioner, valutarådgivning oma.

 

Jura

Har en generel viden om selskabsret, arbejdsret, konkursret, forsikringsret, personret

IT

Erfaring med Microsoft Office, Word, Excel, Power point og Outlook. Mindre erfaring i Lotus Notes.

Personlige kompetencer

Strategisk/analytisk

Forhandlingsstærk

Resultat orienteret

Naturlig leder

Kreativ problemløser med kant

Relations stærk

Empatisk

Kommunikativ

Robust

Uhøjtidelig og humoristisk

Ærlig og direkte, også når det er vanskeligt.

Igangsætter