Ledelsesudvikling – Coaching og mentoring

Flyt dig som leder og menneske

Coaching og mentoring

Der er skrevet mange bøger om ledelse og ledelses udvikling med mange indfaldsvinkler. Jeg tilbyder en praksis baseret tilgang. Gennem min ledelseskarriere har jeg personligt arbejdet med rigtig mange af de problemstillinger som opstår i ledelsesfaget. Det være sig både i selve ledelsesgerningen som på det personlige plan.

Som eksempler kan nævnes, den svære samtale, distance ledelse, medarbejdere med stress, fyringsrunder, forandringsledelse, den illoyale medarbejder og kollega, samarbejdsproblemer, hvordan sikres den rigtige ansættelse, medarbejder tilfredshed, kundetilfredshed, Hvordan arbejder jeg med KPI’ er, effektiviseringsprocesser herunder LEAN samt ikke mindst hvordan sikrer vi os at de vedtagne strategier og handlingsplaner eksekveres og de økonomiske mål nås.

Ledere forventes at have mange kvalifikationer og egenskaber. Virkeligheden er at vi sjældent mestrer alt på en gang, men har brug for træning og udvikling.

Hvordan sker udviklingen?

De ledere som jeg arbejder med, kan enten være enkeltstående personer som ønsker en coach eller mentor (eller en kombination) eller ledergrupper.

Er det en enkelt stående person, som ønsker hjælp til en eller flere udfordringer eller blot ønsker at udvikle sig af karrieremæssige grunde, så sker der typisk følgende:

Der holdes et uforpligtende 1 gangs møde. På dette møde afstemmes kemien, ligesom der drøftes hvad lederen gerne vil opnå. Som afslutning på mødet gives der et tilbud på en rammeaftale. Denne aftale styrer processen mod målet.

Det vi i praksis gør, er at vi starter med at arbejde med selvindsigt. Det gøres bl.a. Ved at fokus holdes på den enkeltes persontype. Senere hjælpes lederen med at identificere de barrierer der hindrer at problemstillingerne løses.

Dernæst bruges forskellige elementer fra ledelsesværktøjskassen til at understøtte lederen i de forandringer, som skal prøves som mulige løsninger eller udviklinger. Det hele er med udgangspunkt i den enkeltes hverdag og persontype.

Der holdes især fokus på de ting som den enkelte leder selv har indflydelse på, da alt andet bare tager energi ud af processen.

Samtalen om det svære valg, den svære situation

Emnerne til en til en’ samtaler, kan være de samme som beskrevet under coaching og mentoring, men her kan det også være de mere private emner som der er behov for at drøfte løbende. Det er tænkt ind i en ad-hoc kontekst, hvor jeg er stand by sparringspartneren. Der bruges flere metoder og jeg kan have et udvidet rådigheds tidsrum, så vigtige emner ikke behøver at vente. For at disse samtaler skal virke, er det nødvendigt med et gensidigt tillidsforhold, så jeg forudsætter at der afholdes et indledende møde, hvor kemi og tillid afstemmes inden selve samtalen(rne).

Persontype analyser, vejen til at få mere motiverede medarbejdere,

Hvis der i virksomheden er et ønske om at forbedre motivationen hos medarbejderne i en afdeling, få udviklet og trænet en salgsenhed eller skabe et godt fundament ifbm. en sammenlægning eller fusion, så er persontype analyser et særdeles effektivt værktøj. Kontakt GSJ udvikling for en dialog om hvordan det skaber værdi hos jer.

Udvikling af ledelseskultur

Når en virksomhed vækster og flere ledere bliver ansat, opstår der tit et kultur vakuum. Hvis retningen og hastigheden skal fastholdes, kræver det en særlig indsats. GSJ udvikling tilbyder at planlæge og styre et forløb, som skaber en fælles leder kultur.