Øvrige ydelser

Persontypeanalyser – værktøjet til personlig udvikling, forbedret samarbejde i teamet, forbedret medarbejder og kundetilfredshed.

Har du råd til at lade være?

Jeg har arbejdet med de fleste mennesketyper, og har undervist i DISC profiler og har brugt persontype analyser som en integreret del af min ledergerning. Det har skabt grundlaget for mange af de gode resultater som mine teams har leveret. Jeg har også arbejdet med eneagrammet, meyers briggs og flere andre persontypeudbydere. Det er min erfaring, at den leder som ser meningen i persontypeanalyser, kan se frem til at resultater som de ikke havde fantasi til at forudse.

Har det fanget din interesse, så kontakt mig for en dialog om hvordan persontypeanalyser kan forandre din virksomhed.

Forretningsoptimering

Brug for nye input til optimering eller udvikling?

I de fleste ejer ledede virksomheder, har processer, strategier, vaner og mønstre, kort sagt hele maskinrummet der skal skabe resultaterne en tendens til at hverdagen bliver opfattet som den eneste virkelighed. Det er helt naturligt da den jo er skabt af de samme mennesker.

Jeg kan give det kick og udfordre det bestående som kan løfte virksomheden til next level.

Jeg har deltaget i generationsskifter, teamudvikling, risk management analyser, strategidrøftelser, finansierings analyser, driftsplanlægning, bestyrelses opgaver, salgsplanlægning, forandringsledelses projekter, relations etablering og styring, ledelsesopgaver i et politisk miljø o.m.a. Alt dette både med ansvaret som direktør og som medarbejder.

Det er denne brede erfaring som sættes i spil, når jeg arbejder på en opgave.

Metoden er naturligvis forskellig afhængig af hvilke (del)elementer som der ønskes fokus på, men forløbet starter altid med et uforpligtende møde, hvor ejeren/lederen orienterer om hvilke(n) problemstilling(er) der ønskes fokus på. Efter en forventnings afstemning om tidsforløb, pris og muligt udbytte starter processen. Erfaringen viser at der altid viser sig muligheder eller udfordringer både hos de enkelte emner og processer samt de ledere og medarbejdere, der udfører opgaverne. En forudsætning for et godt resultat er derfor at den ansvarlige ejer/ leder forstår at der både kan vise sig Quick fixes men sædvanligvis også udviklinger som tager længere tid at gennemføre.

Processen afsluttes som regel ved at jeg leverer en kort og præcis rapport til ledelsen, hvori der står de vigtigste observationer, samt en mulig handlingsplan/prioriteringsliste. Hvis man ønsker lange rapporter fulde af ord som ingen alligevel følger, så skal man hyre en anden konsulent. Jeg arbejder kun ud fra hvad ser kan lade sig gøre i virksomhedens reelle virkelighed.

Interim ledelse

Er du/i i en situation, hvor der mangler ledelsesmæssige ressourcer i virksomheden?

Hvis du/I mangler en CEO, CFO eller COO i en overgangsperiode, så kontakt mig.

Min mangeårige brede erfaring fra samarbejdet med mange virksomheder indenfor handel og service, produktion, organisationer og rådgivningsvirksomheder kan afhjælpe den akutte udfordring, og jeg kan bl.a. lede og understøtte processerne i et generationsskifte, M&A eller virksomheder i krise.

Ring for en dialog om hvordan jeg kan skabe værdi i den givne situation.